ReadyPlanet.com
dot
Portfolio : Project

               

ผลงานการก่อสร้างที่ผ่านมา

     โครงการ ปรับปรุงอาคาร โรงงาน UDF และก่อสร้างอาคารสำนักงาน 4 ชั้น 

         โรงงานUDF

               KCG Excellence Center

               อาคารสำนักงาน 4 ชั้น KCG Excellence Center

 

   1.  โครงการ ก่อสร้างอาคารกลุ่มวิจัยและปฏิบัติการ

       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   มูลค่างาน 31,350,000.- บาท

 
       ระยะเวลาก่อสร้าง 26 เมษายน 2551 – 20 เมษายน 2552  
  
       อาคารกลุ่มวิจัยและปฏิบัติการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 
  
2.  โครงการ ก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงอ่อนนุช  กรุงเทพมหานคร
 
      มูลค่างาน 24,660,000 บาท  
 
      ระยะเวลาก่อสร้าง 26 เมษายน  2551 – 20 เมษายน 2552 
 
 
ผลงานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ ปี พ.ศ. 2552
 
 1. โครงการ ก่อสร้างอาคารปฎิบัติการการจัดการอุตสาหกรรม 
 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จังหวัดปราจีนบุรี
 
      มูลค่างาน 46,500,000 บาท
 
      ระยะเวลา 9 สิงหาคม 2550 – 16 ตุลาคม 2551
 
      
 
 2  โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน   สาขามโนรมย์ 
 
      จังหวัด ชัยนาท    มูลค่างาน 13,280,000 บาท
 
      ระยะเวลาก่อสร้าง 25 มกราคม 2551 – 4 ธันวาคม 2551 
 
 
ผลงานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ ปี พ.ศ. 2551
 
 1. โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 
      สาขาโพธิ์ประทับช้าง  จังหวัดพิจิตร
 
      มูลค่างาน 12,275,000  บาท
 
      ระยะเวลา  23 มกราคม 2550 – 17 มกราคม 2551 
 
          
          
 
 
 ผลงานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ  ปี พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550
 
 1. โครงการ ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น โรงเรียนอนุบาลจารุวัฒนานุกูล
 
 
       จังหวัดกรุงเทพมหารนคร    มูลค่างาน  71,020,000  บาท
 
       ระยะเวลา  30 มิถุนายน 2548 – 26 เมษายน 2549 
 
      
 
      
 
       สระว่ายน้ำมาตรฐาน
 
 
 2. โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 
       สาขาศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
       มูลค่างาน  12,450,000  บาท
 
      
       ระยะเวลา  20 กรกฎาคม 2547 – 29 มิถุนายน 2548  
 
 
 
 3. โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 
 
       สาขาเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี 
  
 
       มูลค่างาน  11,030,000  บาท
 
 
       ระยะเวลา  2 มีนาคม 2548 – 10 มกราคม 2549 
 
    
  4. โครงการ ก่อสร้างธนาคารออมสินเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3 ชั้น   
      
       สาขาพระโขนง กรุงเทพมหานคร
 
        มูลค่างาน  17,100,000  บาท
 
 
 5. โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
      
      สาขาบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสววรค์
 
       มูลค่างาน  13,790,000  บาท
 
 
 6. โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการบริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
 
       มูลค่างาน 12,510,000 บาท
 
 
 7. โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. โรงเรียนปัญญาวิทยา กรุงเทพมหานคร
  
        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  กระทรวงศึกษาธิการ
 
        มูลค่างาน   5,705,000   บาท
 
 
 8. โครงการ ก่อสร้างธนาคารออมสิน สาขาศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
 
        มูลค่างาน  8,934,311.61 บาท
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9. โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ สำหรับรองรับงาน Printing Mailing
  
       บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
 
        มูลค่างาน  19,681,586.42 บาท
 
 
10.โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. สูง 4 ชั้น  โรงเรียนอนุบาลวัดไตรรัตนาราม
     
       กรุงเทพมหานคร  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  
  
       กระทรวงศึกษาธิการ
 
       มูลค่างาน   6,039,000 บาท
 
 
ผลงานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ ปี พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2545
 
 1. โครงการ ก่อสร้างอาคารที่ทำการธนาคารกรุงไทยเป็นอาคาร คสล. สูง 4 ชั้น
 
       พร้อมงานระบบไฟฟ้า  สาขามุกดาหาร 
 
       มูลค่างาน 33,362,700 บาท
 
2. โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาล 2 ชั้น  เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
 
       มูลค่างาน 4,450,000.00 บาท
 
 
  โรงเรียนอนุบาล  2  ชั้น   เขตตลิ่งชัน   กรุงเทพฯ
 
 
 
 3. โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลมีนบุรี 3 ชั้น 
 
       มูลค่างาน 12,370,000 บาท
 
 4. โครงการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
      
      สาขาภูเวียง   จังหวัดขอนแก่น
 
       มูลค่างาน 9,910,000 บาท 
 
 
     ธกส.สาขาภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
    
 5. โครงการ ก่อสร้าง, ปรับปรุง, ต่อเติม บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
 
         มูลค่างาน 8,200,000 บาท
 
ผลงานก่อสร้างที่แล้วเสร็จ  ปี พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2540
 
 1.  โครงการ ก่อสร้างธนาคารกรุงไทย เป็นอาคาร คสล. สูง 5 ชั้น  สาขาสุรวงศ์  
 
       มูลค่างาน 35,930,000 บาท
 
     บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ์  กรุงเทพฯ
 
     บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาสุรวงศ์ กรุงเทพฯ
ปี 2525-2535 

 

 

 

 

 

 

 

 

       มูลค่างาน กว่า 140,000,000.- บาท

        ระยะเวลาก่อสร้าง  กุมภาพันธ์  2554 –  พฤษภาคม 2552  


อาคารพักอาศัยบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2018 All Rights Reserved.