ReadyPlanet.com
dot
ยินดีต้อนรับ

          บริษัท เทพนิมิตรการเคหะ จำกัด เริ่มดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525   บริษัทฯ มีผลงานต่างๆ มากมาย  ทั้งรับเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน ธนาคาร บ้านพักอาศัย โรงงาน อาคารเรียน และอื่นๆ  โดยทีมงานมืออาชีพพร้อมประสบการณ์อันยาวนานมากกว่า 30 ปี   บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการให้คงไว้ซึ่งศักยภาพ ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลพร้อมมูล โดยมีหลักการทำงานที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิศวกรรม ทั้งนี้การดำเนินงานบริหารโครงการต่างๆ นั้น บริษัทฯ มีการวางแผนการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงทันท่วงทีและอยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้

 

Our Portfolio
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
More...

ธกส.

 

 

More...

อาคารสำนักงาน  ธนาคารออมสิน
More...

dot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletประวัติความเป็นมา
dot
Portfolio
dot
bulletผลงานก่อสร้าง ปี 2525-2535
bulletผลงานก่อสร้าง ปี 2536-2540
bulletผลงานก่อสร้าง ปี 2540-2545
bulletผมงานก่อสร้าง ปี 2546-2550
bulletงานก่อสร้าง ณ ปัจจุบัน
bulletโครงการปรับปรุงโรงงาน UDF เครือ KCG
bulletธนาคารกรุงไทย
bulletธนาคาร ธกส.
bulletธนาคาร ออมสิน
bulletมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ จังหวัดปราจีนบุรี
bulletมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
bulletโรงเรียนจารุวัฒนานุกุล
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท เทพนิมิตรการเคหะ จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 71 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวง : คลองสามประเวศ เขต :  ลาดกระบัง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ : 10520
เบอร์โทร :  0-2172-8539-41      โทรสาร :  0-2172-8538
อีเมล : thepnimit_r@yahoo.com
www.tnmhousing.com
https://www.facebook.com/tnmhousing