ReadyPlanet.com
dot
อาคารสำนักงาน ธนาคาร ธกส. article

  ธกส.สาขาวังทรายพูน  จังหวัดพิจิตร  

ธกส สาขาวังทรายพูน

 

ตกแต่งภายใน ธกส สาขาวังทรายพูน

 

 ธกส.สาขาโพธิ์ประทับช้าง   จังหวัดพิจิตร 

 ธกส สาขาโพธิ์ประมทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ธกส.สาขาโพธิ์ประทับช้าง  จังหวัดพิจิตร

 

 ธกส.สาขาบ้านหมอ   จังหวัดสระบุรี 

ธกส. สาขาบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

 

ธกส.สาขาภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 

 ธกส.สาขาภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

 

ธกส.สาขาเดิมบางนางบวช  จ.สุพรรณบุรี

 

 

 
Our Portfolio

อาคารสำนักงาน บมจ.กรุงไทย article
อาคารสำนักงาน ธนาคารออมสิน article
อาคารเรียน โรงเรียนจารุวัฒนานุกูล article
อาคาร กลุ่มวิจัยและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม article
อาคารปฏิบัติการการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ จังหวัดปราจีนบุรี article
อาคารพักอาศัยบุคลากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังdot
เกี่ยวกับเรา
dot
bulletประวัติความเป็นมา
dot
Portfolio
dot
bulletผลงานก่อสร้าง ปี 2525-2535
bulletผลงานก่อสร้าง ปี 2536-2540
bulletผลงานก่อสร้าง ปี 2540-2545
bulletผมงานก่อสร้าง ปี 2546-2550
bulletงานก่อสร้าง ณ ปัจจุบัน
bulletโครงการปรับปรุงโรงงาน UDF เครือ KCG
bulletธนาคารกรุงไทย
bulletธนาคาร ธกส.
bulletธนาคาร ออมสิน
bulletมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ จังหวัดปราจีนบุรี
bulletมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
bulletโรงเรียนจารุวัฒนานุกุล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

บริษัท เทพนิมิตรการเคหะ จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่ 71 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวง : คลองสามประเวศ เขต :  ลาดกระบัง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ : 10520
เบอร์โทร :  0-2172-8539-41      โทรสาร :  0-2172-8538
อีเมล : thepnimit_r@yahoo.com
www.tnmhousing.com